Oplevelsesdage

Oplevelsesdage - fællesskab for børn og voksne. Sæt tiden i stå med håndværk - natur - udeliv - familie - bålmad - selvforsyning - yoga - bål - vandring - får - håndklipning - boder - fårehyrden - samarbejde - fårehunden der arbejder med fåreflokken
Oplevelsesdage er dejlige oplevelser i naturen, for hele familien.

Familiehygge i efterårsferien 2020 - for børn og voksne 

I dette års efterårsferie havde vi et par dejlige og hyggelige dage, med udendørs boder, hvor du bl.a. kunne købe lokale råvarer såsom marmelade, råmælksbondegedeost fremstillet af Merete Laubjerg, mel, honning, lammekød, garntasker, børnebøger og meget mere.

Der var arbejdende specialister i gamle håndværk, som spinder og væver mm

Vi demonstrerede hvordan vi kan bruge og arbejde med råulden, nemlig strikke, hækle og filte små ting eller større stykker der f.eks. kan bruges til stolesæder.

Træværkstedet var åbent og Egon Krog vejledte i hvordan man kan snitte og dreje i træ.

Alt sammen fik de besøgende, både børn og voksne, mulighed for at prøve.

Herunder er der billeder fra en af dagene.

Vi har i foråret 2019 haft nogle skønne vandringer - du kan læse om dem, og se skønne billeder herunder:

 

INVITATION til ”Vandring som formidling” - tre vandringer i april 2019

Vi inviterer faggrupper og enkeltpersoner med ud på heden og i skoven, på en vandring hvor sansninger og oplevelser bliver grundlaget for inspiration og idéudvikling.
Pilotprojektet "Vandring som formidling" henvender sig både til enkeltpersoner, der ønsker at opleve en fortællevandring, og til flere faggrupper: Lærere og undervisere, fortællere og formidlere, pædagoger, forebyggere og andre der arbejder med socialt udsatte og sårbare mennesker.

 

Vandringerne tilrettelægges med henblik på at reflektere over, hvad der sker med os mennesker, når vi opholder os, bevæger os og arbejder i vild natur langt fra byer og institutioner, og hvad der sker når naturoplevelser formidles med kulturelle udtryk som musik, fortællinger, kunsthåndværk, billedkunst m.m.
Refleksioner og samtaler undervejs, og korte workshops indlagt som ”lommer” i vandringen, skal munde ud i et katalog af ideer og aktiviteter, som den enkelte kan bruge i det daglige arbejde. Læs mere herunder.

”Rejsens sværeste skridt er dét over dørtærsklen” (gammelt ordsprog)

I foråret 2019 gennemfører vi 3 lange vandringer med grupper á 8 -12 deltagere.
Vi har fået midler fra Kulturlaboratoriets pulje under Kultursamarbejde Midt - Vest og derfor kan vi tilbyde deltagelse i ”Vandring som formidling” for i alt 250 kr. pr deltager.
Prisen er inkl. forplejning under hele vandringen og materialer.
Se praktiske detaljer herunder. Og kontakt endelig Ingrid på 22 17 26 17 eller
ingrid@ingridhvass.dk hvis der er spørgsmål til oplægget.

De tre vandringer i april 2019 bygger videre på erfaringer fra to vandringer i efteråret 2018.

 

 

                                                          Gode vandrehilsner fra

                                                          Berit, Eva, Lise og Ingrid

                                                          Lystbækgård den 19.02.2019

Natur og Kultur går hånd i hånd – fortællevandring som oplevelse, inspiration og idéudvikling

Lystbækgård og omkringliggende heder og skove

 

PRAKTISK INFORMATION:

 

Datoer for vandringer:             onsdag d. 24., lørdag d. 27. og tirsdag d. 30. april 2019

 

Tider:                                              8.00 – ca. 18.00

 

Start og slut:                                 Lystbækgård, Lystbækvej 1, 6990 Ulfborg www.lystbaekgaard.dk

 

Hvis I er en gruppe som ønsker at vandre sammen, f.eks. en personalegruppe eller en faggruppe på tværs af institutioner,m er I velkomne til at booke sammen. I skal blot være hurtige!

 

Pris: 250 kr. pr deltager

Deltagerbetaling dækker alle udgifter til mad undervejs og materialer.

 

Dagsforløb:                                  

Vi mødes på P-pladsen ved Lystbækgård kl. 8.00

Vandringen begynder og vi vandrer 8 – 10 km i løbet af dagen - med mange stop, tid til hvile og til forskellige aktiviteter og fortællinger.
Vi laver vores mad over bål.

Undervejs vil vi lave pauser ved sagnsteder, og vi vil møde mennesker, som bor på heden eller i skoven og som kan fortælle vigtige fortællinger.
Vi skal arbejde med forskellige materialer undervejs, med øvelser der skærper opmærksomhed og ro og med at registrere naturen.

Vi slutter vores vandring i ”Det gule Hus” Lystbækhus Refugium, hvor vi får en kop skumringskaffe, mens vi opsummerer dagen og samler ideer og tanker.
Vi tilbereder et enkelt aftenmåltid på brændekomfuret og spiser sammen inden vi rejser hjem.

 

Praktisk tøj og fodtøj til al slags vejr er en forudsætning for en god vandring.

Vi udsender program til deltagerne med flere detaljer.

 

Tilmelding til: Ingrid Hvass på ingrid@ingridhvass.dk mobil: 22 17 26 17

 

Medvirkende fårehyrder og kunstnere: Berit Kiilerich, Lise Hovesen, Eva Hermann og Ingrid Hvass

Se korte biografier længere nede på siden.

Herunder kan du se stemningsbilleder fra "Vandring som formidling" efterår 2018

Deltager: Ro og fordybelse var det bedste – nærvær og stilhed! Vandring som opvågning!

Deltager: Ro og fordybelse var det bedste – nærvær og stilhed! Vandring som opvågning!

Deltager: Fortællinger – om det sted, hvor man nu er.

Deltager: Fortællinger – om det sted, hvor man nu er.

Deltager: Alle sanser er i spil, mange gode oplevelser – mad og ro og sange.

Deltager: Alle sanser er i spil, mange gode oplevelser – mad og ro og sange.

Deltager: Sjælefred – ikke at vide hvad klokken er!

Deltager: Sjælefred – ikke at vide hvad klokken er!

Deltager: Pauserne er gode – at være alene i stilhed var fantastisk.

Deltager: Pauserne er gode – at være alene i stilhed var fantastisk.

Deltager: Vi har alle sammen en fortælling.

Deltager: Vi har alle sammen en fortælling.

Deltager: Blive bombet tilbage og mindet om det væsentlige!

Deltager: Blive bombet tilbage og mindet om det væsentlige!

Deltager: Mine sanser var enormt skærpede – musikken, lyset, røgen, dampen fra den varme kaffe. En stor oplevelse.

Deltager: Mine sanser var enormt skærpede – musikken, lyset, røgen, dampen fra den varme kaffe. En stor oplevelse.

Deltager: Naturens ro – at naturen bare er der – giver ro i krop og sjæl. Naturen har mange rum, vi skal huske at bruge sanserne.

Deltager: Naturens ro – at naturen bare er der – giver ro i krop og sjæl. Naturen har mange rum, vi skal huske at bruge sanserne.

Deltager:  I naturen bestemmer vi ikke selv, vi retter os ind.

Deltager: I naturen bestemmer vi ikke selv, vi retter os ind.

Deltager: Det eventyrlige med fortællingerne er, at vi selv skaber billederne – mange forskellige fortællinger.

Deltager: Det eventyrlige med fortællingerne er, at vi selv skaber billederne – mange forskellige fortællinger.

Deltager: Godt at være træt i både hoved og krop. Det tager tid at komme væk fra hverdagens stress.

Deltager: Godt at være træt i både hoved og krop. Det tager tid at komme væk fra hverdagens stress.

Deltager: Fortællingerne bringer os helt ind i en anden verden – se fremtiden af fortiden!

Deltager: Fortællingerne bringer os helt ind i en anden verden – se fremtiden af fortiden!

Deltager: Morgenen – var et digt!

Deltager: Morgenen – var et digt!

Herover kan du se en lille film fra vores vandringer i efteråret 2018

Eva Hermann fortæller herover om hvad du kan opleve på en vandring.

Vandring som formidling efterår 2018 og forår 2019 – beskrivelse

 

Natur og Kultur går hånd i hånd – fortællevandring som oplevelse, inspiration og idéudvikling

Lystbækgård og omkringliggende heder og skove

 

VANDRING: Sammen går vi ad gamle spor, igennem skoven, over heden og langs åen. Vi følger gamle mælkeveje og skolestier, vi følger dyrenes spor og sætter vores egne nye spor. Og mens vi går, styrker vi vores evne til ro og nærvær og skærper vores opmærksomhed over for den natur vi er midt i: fårene, fuglene og insekterne omkring os, skovens høje træer, lyngen, tyttebær, revlingebær og blomsterne der titter op.

     Fårehyrden og hendes hund kender sporene, de viser vej. Nogle gange går det langsomt. Fortælleren kæder oplevelser og sanseindtryk sammen i spændende fortællinger – både gamle eventyr og fortællinger om mennesker og steder vi går forbi. Og sammen skaber vi helt nye fortællinger – om alt det vi oplever på vores vandring.

     Når vi er trætte, hviler vi os i græsset og lyngen eller under de høje træer, vi tænder et bål og laver mad. Smager på heden: lam og får, honnning og brød, bær og urter. Vi synger og danser og lytter til musik. Vi prøver de gamle håndværk og laver smukke ting med vores hænder – tegner landskabet, strikker med råuld, snitter i træ m.m. Som afslutning går vi til det gamle husmandssted Lystbækhus, hvor vi får varmen ved brændekomfuret i køkkenet og i den lavloftede stue og hører fortællingen om to eventyrlige skæbner der engang udfoldede sig i det lille gule hus midt på heden.

Spændende samarbejde mellem fårehyrder og kunstnere.

Fårehyrden Berit Kiilerich, historiefortæller Ingrid Hvass, billedkunstner og fårehyrde Lise Hovesen og keramiker og musiker Eva Hermann indgår i et samarbejde om at skabe unikke oplevelser for børn og voksne på heden og i plantagerne omkring Lystbækgård og Lystbækhus.
Alle fire har erfaringer med at arbejde som kunstnere i naturen og med at involvere børn og voksne i vandring, håndværk, fortællinger og øvelser til at skærpe nærvær og opmærksomhed.

Konkrete oplevelser som grundlag for udvikling.

Vi inviterer enkeltpersoner og forskellige faggrupper med ud på heden og i skoven, på en vandring hvor sansninger og oplevelser bliver grundlaget for inspiration og idé udvikling.
På baggrund af den konkrete oplevelse vil vi sammen udvikle nye metoder og redskaber for meningsfulde ophold og aktiviteter i naturen.
Ideer og metoder som den enkelte kan bruge i det daglige arbejde, men også koncepter for samarbejde med kunstnere og kulturbærere som igangsættere og inspiratorer.
Vi ønsker at skabe en platform, hvor metoder og aktiviteter, der forener natur og kultur, kan udvikles over tid og ikke kun som enkeltstående projekter og oplevelser.

Er vi ufrivilligt blevet indemennesker?

Mange mennesker, børn som voksne, oplever natur og kultur igennem medierne – dufter, hører, ser, smager eller mærker ikke den levende natur - og får i dagligdagen kun få muligheder for at udtrykke hvad de sanser og oplever igennem kunst og kultur. Og det er svært for lærere, pædagoger og andre faggrupper at bryde det daglige pres og skemalagte arbejde for at bevæge sig ud i naturen med børn eller brugere.

 

Formålet med ”Vandring som formidling” er først og fremmest at give deltagerne mulighed for at sanse naturen og opleve fællesskabet i løbet af en længere vandring på heden og i skoven, hvor kulturoplevelser undervejs kæder sanseindtryk og oplevelser sammen.
Vandringen bliver fortællingen om det vi gjorde og oplevede sammen - et betydnings skabende og meningsfuldt udtryk, som alle er en del af og medvirker i.

 

”Vandring som formidling” er også en mulighed for dialog og idé-udvikling sammen med ligestillede.

 

Støttet af: Kulturlaboratoriets Projektpulje / Kultursamarbejdet Midt og vest, Holstebro Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune.

Præsentation af kunstnere og fårehyrder

Tegning Eva Hermann

Berit Kiilerich er uddannet fårehyrde i England og har drevet gården Lystbækgaard mellem Ulfborg og Torsted siden 1999.
Berits daglige arbejdsplads er den Vestjyske natur, hvor hun bringer poesien frem ved at sætte græssende får ind i landskabet.
Landskabet bliver levende. Dyrene er en konstant ressource både i form af kreative tanker, skønne oplevelser og produkter. Dyrene er med til at knytte mennesker, kunst og kundskaber sammen.
Lystbækgård er besøgsgård med får, uld og kreative håndværk.

Lise Hovesen, 1985, er kunstner, facilitator & hyrde,

medstifter af STANDART THINKING 2012

 

Fra 2016 har jeg trænet og arbejdet som Vandrehyrde på Lystbækgaard samt med etablering af Lystbækhus REFUGIUM, Ulfborg, et retreat og residency center for kunstnere og for unge der ønsker at lære at leve på landet. Projektleder af Nord + Nordic Rural Skills Network 2018.
Jeg er også i træning som Systemic Constellations facilitator - en terapeutisk og problemløsende praksis, der involverer Art of Hosting og støtter enkeltpersoner. Jeg er interesseret i at hjælpe unge til at forbinde sig med naturen og med sig selv.

 

UDVALGTE UDSTILLINGER & PROJEKTER, DK:

2017 Practice, Patience, Presence. Pop-Up performance. Ringkøbing-Skjern Kommune, DK 2017 Fortælling ved NAT I SKOVEN! Holstebro Festuge ”Det vilde Vesten”,

DK 2016 Artist in Residence, Lystbækgaard, Ulfborg, DK 2016 Organizer, LOVE AND HARDWORK Summer Symposium, Kirsten Kjær’s Museum, DK 2016 Move, Touch, Taste. Interactive sensory performance, V&A. UK 2015 Artist in Residence, Kirsten Kjær’s Museum, DK 2015

 

UDDANNELSE

2014 Permaculture Design Diploma, UK

2011-2013 Royal College of Art, London UK, MA Communication Art & Design

2009-2010 Prince's Drawing School, London UK, Postgraduate Diploma

2005-2008 University College Falmouth, Cornwall UK, BA Hons Fine Art, First Class Honors Fenton Arts Trust Bursary. Erasmus Scholarship to Academy of Fine Arts Katowitz, Poland, Winter 2007

Eva Hermann, keramiker, tegner, fløjtespiller og botaniker.

Keramiker i Frankrig 1980 -1998, har siden boet og arbejdet i nedarvet gammel klitgård i Husby.

 

NATUREN OG KERAMIKKEN:

Lerjord, ild og grundstoffer - det er natur fra tidernes morgen. Grundlaget for et tusindårigt håndværk.

Men hvad hjertet er fuldt af, løber hænderne over med. Hvis man synes at de små fine revling og lyngplanter derude  i klitten og på heden er noget af det skønneste man kan se, så er det klart at de kommer med på keramikken. År efter år, hver gang et forsøg på at få deres sjæl med. Ikke som en kliche, men som et individuelt portræt af lige den plante, og omsværmet af lige det lille insekt som tiltrækkes og skaber søde vinde med sine vinger. Man bliver aldrig færdig - og glæden når det lykkes er kæmpestor!

Skuffelsen, når ovnens indhold ikke lever op til forventningerne, er også stor, men det er med til at holde en ydmyg. Husk at bede en bøn når du starter ovnen! Ellers: om igen!

Hver ting må gerne fortælle et eventyr - et derudefra, hvor vi så gerne vandrer.

 

MUSIKKEN OG FLØJTEN:

At mødes med nogle venner og spille musik, er noget af det bedste jeg ved.  Jeg er jo alene i mit værksted, og tit i naturen, og det er dejligt. Men at spille musik med andre er herligt, når vi kan få det til at klinge. Har det nok bedst med gammel folkemusik, det passer til landskabet herude. Her er aldrig melankolsk når vinden blæser og leger med marehalm og bølger. Så danser træer og buske og fuglene sejler afsted under hvide skyer.

Ingrid Hvass er historiefortæller. Cand.mag. i Dansk og Teatervidenskab fra Københavns Universitet i 1988.

 

Efter endt eksamen rejste Ingrid tilbage til Holstebro for at arbejde med formidling og forskning i Folkemusikhuset i Hogager. I 1990 - 1991 var hun leder af projektet ”Musik fra Rødderne” i Kulturhuset, Holstebro, et musikprojekt med lokale flygtninge, indvandrere og danskere. Herefter kom en tid med undervisning, først som drama- og dansklærer på daghøjskole i Lemvig, 1991 – 1993, og på Holstebro Pædagogseminarium, 1993 – 1998.

 

I 1998 begyndte et samarbejde med Teatret OM, hvor Ingrid var fortæller og skuespiller i 4 år. I 2003 besluttede Ingrid at hellige sig mundtlig fortælling og blev historiefortæller på fuld tid, stiftede Vestjysk Fortælle Teater og var blandt andet kunstnerisk leder af fortællefestivalen Vestjyske Fortællespor på Nørre Vosborg fra 2006 til 2012. I 2011 - 2016 var Ingrid kunstnerisk leder af Fortælle Galleriet i Holstebro, et intimt kultursted og mødested for billedkunst og fortællekunst midt i Holstebro. Ingrid var en del af Nordisk Teater Laboratorium 2014 - 2016.

Fra 1989 har Ingrid konstant været involveret i små og store kultur- og kunstprojekter i Vestjylland. Ingrid arbejder ofte tværkunstnerisk og stedsspecifikt og har udviklet spændende projekter med fortællinger i naturen f.eks. Fortællepicnics og Fortællevandringer.

Fra juli 2015 har Ingrid sammen med Else Mathiassen, Vestjyllands Højskole udviklet Fortælle Akademiet, der begynder i september 2018.

 

Åbningstid / Opening hours:

Gårdbutik / Farmshop & Lystbæk Café:
Onsdage & torsdage / Wednesdays & thursdays PM kl. 13.00 - 17.00
samt efter aftale / and by appointment.

Tlf: (+45)21232984 
(+45)97491385 (aften / evening)

Lystbækgaard Webshop

Address:

Lystbækgaard
Lystbækvej 1, Torsted
6990 Ulfborg
Ringkøbing Skjern Kommune
Denmark

Kontakt & find vej / Contact & directions

Tilmeld nyhedsbrev / Subscribe to newsletter

Lystbækforeningen / Lystbæk Association:

Formand / Chairman
Torben Thorup Thomsen

Vedr. arrangementer, tilmelding samt medlemsskab af Lystbækforeningen / Relating to events, registration and membership of the Lystbæk Association:

Tlf.: (+45)61282136 & (+45)21232984