Bestyrelsen

består og ledes af fem medlemmer.

Næstformand, sekretær, kasserer og bestyrelsesmedlem vælges efter tur på den ordinære generalforsamling ved almindelig stemmeflertal. Formanden vælges hvert år på generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Med undtagelse af formanden er bestyrelsesmedlemmernes valgperiode to år. Således at to medlemmer afgår i lige år og to medlemmer afgår i ulige år.

Lystbækforeningens bestyrelsen består af:

Formand: Torben Thorup Thomsen, tlf. 9733 3303

Næstformand: Berit Kiilerich, tlf. 2123 2984

Kasserer: Hanne K. Mouritsen, tlf. 6128 2136

Sekretær: Ingrid Købberø-Hansen, tlf. 2333 5231

Bestyrelsesmedlem: Geeke Jonker, tlf. 6160 3477

Åbningstid / Opening hours:

Gårdbutik / Farmshop & Lystbæk Café:
Onsdage & torsdage / Wednesdays & thursdays PM kl. 13.00 - 17.00
samt efter aftale / and by appointment.

Tlf: (+45)21232984 
(+45)97491385 (aften / evening)

Lystbækgaard Webshop

Address:

Lystbækgaard
Lystbækvej 1, Torsted
6990 Ulfborg
Ringkøbing Skjern Kommune
Denmark

Kontakt & find vej / Contact & directions

Tilmeld nyhedsbrev / Subscribe to newsletter

Lystbækforeningen / Lystbæk Association:

Formand / Chairman
Torben Thorup Thomsen

Vedr. arrangementer, tilmelding samt medlemsskab af Lystbækforeningen / Relating to events, registration and membership of the Lystbæk Association:

Tlf.: (+45)61282136 & (+45)21232984