Velkommen til Lystbækgaard

Bestyrelsen

består og ledes af fem medlemmer.

Næstformand, sekretær, kasserer og bestyrelsesmedlem vælges efter tur på den ordinære generalforsamling ved almindelig stemmeflertal. Formanden vælges hvert år på generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Med undtagelse af formanden er bestyrelsesmedlemmernes valgperiode to år. Således at to medlemmer afgår i lige år og to medlemmer afgår i ulige år.

Lystbækforeningens bestyrelsen består af:

Formand: Torben Thorup Thomsen, tlf. 9733 3303

Næstformand: Berit Kiilerich, tlf. 2123 2984

Kasserer: Hanne K. Mouritsen, tlf. 6128 2136

Sekretær: Ingrid Købberø-Hansen, tlf. 2333 5231

Bestyrelsesmedlem: Geeke Jonker, tlf. 6160 3477

Åbningstid:

Gårdbutik og Café åben:

alle torsdage kl. 13.00 - 17.00

samt efter aftale.

Tlf: 21 23 29 84

97 49 13 85 (aften)

Adresse:

Berit Kiilerich

Lystbækgaard

Lystbækvej 1, Torsted

6990 Ulfborg

Ringkøbing Skjern Kommune

Kontakt / find vej

Lystbækforeningen:

Formand Torben Thorup Thomsen

Vedr. arrangementer, tilmelding samt medlemsskab af Lystbækforeningen:

Tlf.: 6128 2136 & 2123 2984

Tilmeld nyhedsbrev