Learn the Life - Erasmus projekt

Lystbækforeningen på Lystbækgaard ved Torsted modtager for anden gang et EU Erasmus tilskud til et internationalt samarbejde.
Hensigten er blandt andet at udvikle landdistrikterne og fremme tilgangen af herboende og udefrakommende turister.
Projektet hedder ”Learn the Life”.

Vi fokuserer på at forbedre kompetencen til at formidle viden, håndværksmæssige færdigheder og landbobefolkningens nedarvede kulturelle værdier (Rural Skills).

Samarbejdspartnerne kommer fra Island, Norge, Kroatien, Litauen og Frankrig.

Vi ser frem til et kreativt samarbejde med udvikling af landdistrikterne og af kultur- og oplevelsesturismen på heden og sammen med dyr og mennesker.

Vil du møde dem fra projektet / høre mere så kontakt Merete 6012 6669

Idé Café

Den 29. december er der inviteret til Erasmus + idecafe med elever fra Kalø Økologiske Landbrugsskole som rigtig gerne vil mere natur, geder og hjemme gedeoste fremstilling.

Vi ser og hører om muligheder, drømme og udfordringer.

Idé café starter kl. 15.30 til 19.00

Der er åben for alle husk tilmelding - maks 10 personer.

Tilmelding med SMS til Berit: 2123 2984

Arrangør: Erasmus + Lear the Life

OVERSIGT OVER DET EU-FINANCIEREDE PROJEKT ”LÆR LIVET” - LEARN THE LIFE

Deltagere:
Litauen, Kroatien, Frankrig, Island, Norge og Danmark

Formål:
Fremme kompetencen til at formidle viden, håndværksmæssige færdigheder og landbobefolkningens nedarvede kulturelle værdier (Rural Skills).

Mål:
Styrke kendskab, interesse, indsigt og forståelse af arven således at den bringes videre og styrker kommende generationers identitetsfølelse og kreative udfoldelser.
Fremme tilgangen af herboende og udefrakommende gæster/turister til at opleve og udforske den levende, kreative kulturarv på Lystbækgaard.
Fremme trivsel og sundhed (glæde, egenomsorg, selvværd og identitetsfølelse: ”jeg Ved, jeg Kan, jeg Er”) blandt modtagerne (aktørerne) af de eksisterende tilbud på gården og for herboende og udefrakommende gæster.
Fremme klimavenlige, bæredygtige aktiviteter med nul-tolerance for spild.
Fremme oprettelse af småskala virksomheder med udgangspunkt i forbrugsbaseret produktion

Metode:
Videregive den kulturelle viden og de faktuelle færdigheder gennem direkte læring og oplevelse: ”Learning-by-doing” - ”Knowhow and Discovery”

Middel:
Fremstille en dogme billedmontage/video for hvert emne/aktivitet som udgår fra Lystbækgaard.
Aktører / Håndværkere til fremstilling af midlet: Frivillige fra Lystbækforeningen (NGO: Non Governmental Organization)

Økonomi:
Frivillige fra Lystbækforeningen, Lystbækgaard, EU Erasmus, andre fonde

Målgruppe:
Lystbækgaard’s egne aktører, lærere på erhvervsskoler, højskoler og andre læresteder samt kultur-, turist- og erhvervsaktører.

Tidsramme:
Første udkast af minimum 5 optagelser er færdig 28. februar 2020 – de to bedste optagelser (best practice) til udgivelse i det færdige produkt til formidling af vores kulturelle arv er helt færdige (til det samlede projekt med de 6 deltagerlande) i september 2021.

OBS - Erasmus+ projektet kører men uden partnermøde pga. Corvid-19

Åbningstid / Opening hours:

Gårdbutik / Farmshop & Lystbæk Café:
Onsdage & torsdage / Wednesdays & thursdays PM kl. 13.00 - 17.00
samt efter aftale / and by appointment.

Tlf: (+45)21232984 
(+45)97491385 (aften / evening)

Lystbækgaard Webshop

Address:

Lystbækgaard
Lystbækvej 1, Torsted
6990 Ulfborg
Ringkøbing Skjern Kommune
Denmark

Kontakt & find vej / Contact & directions

Tilmeld nyhedsbrev / Subscribe to newsletter

Lystbækforeningen / Lystbæk Association:

Formand / Chairman
Torben Thorup Thomsen

Vedr. arrangementer, tilmelding samt medlemsskab af Lystbækforeningen / Relating to events, registration and membership of the Lystbæk Association:

Tlf.: (+45)61282136 & (+45)21232984