Velkommen til Lystbækgaard

Gårdens historie

Gårdens historie kan føres langt tilbage i historien. Lystbækgaard var fæstegaard under Ryssensten og Kronhede (Croonheede) var Kongens hede. Et goldt og meget øde område med indlandsklitter og sandflugt igennem mange år.

( Kilde: Torstedbogen af Alfred Kaae.)                                                                                                    

I området omkring Lystbækgaard er der fundet tegn på beboelse langt tilbage i historien. Allerede 12.000 år før Kristi fødsel (yngre stenalder) var der rensdyrjægere, som levede i området. En simpel men alligevel meget betydelig tegn på boplads fra den periode er fundet af pilespidsen i Filsø, søen som lå nordøst for Lystbækgaard.

Det gamle Lystbækgaard

Stolpehuller
De mystiske stolpehuller syd for gården og bronzealderhøjene, som i dag kaldes Olehøjene (Wollehyw) er tydelige tegn på tidlig beboelse i området.

Efter 2. verdenskrig blev den store slægtsgård solgt ud af lystbækslægten, som havde haft den i eje siden begyndelsen af 1800-tallet. I dag findes der mange efterkommere af slægten med navnet Lystbæk.

Efter afhændelsen af gården blev den drevet af mange forskellige ejere med driftsformer såsom agerbrug, malkekøer, traditionelt landbrug men også en gård med kødkvæg, får og elefantgræs.

I 1990 blev Lystbækgaard med 300 ha. jord (hede) overtaget af kreditforeningen, og den stod til salg i 2 år inden Skov- og Naturstyrelsen overtog den. Målet var nu at tilplante ejendommens jorde med skov, hvilket er sket på en del af jorden. Meget ligger dog brak i dag.

Berit Kiilerich
1. december 1999 købte Berit Kiilerich bygningerne til Lystbækgaard med etableringsstøtte fra amt/Leader II og landdistriktsmidler. Siden da er stuehuset sat i stand, og der er indrettet café og udstillingslokaler i den gamle kostald. På stedet er der dannet en forening ”Lystbækforeningen”, som står bag mange af gårdens arrangementer.

Ændringer på Lystbækgaard
Gården, der ligger fem km. sydøst for Ulfborg se kort i meget naturskønne omgivelser, der grænser op til Ulfborg Statsskovdistrikt, Klausie Plantage og Ulfborg Aktieplantage, er nu indrettet til kursusformål og besøgsgård indenfor uld, får og husflid…

Åbningstid:

Gårdbutik og Café åben:

alle torsdage kl. 13.00 - 17.00

samt efter aftale.

Tlf: 21 23 29 84

97 49 13 85 (aften)

Adresse:

Berit Kiilerich

Lystbækgaard

Lystbækvej 1, Torsted

6990 Ulfborg

Ringkøbing Skjern Kommune

Kontakt / find vej

Lystbækforeningen:

Formand Torben Thorup Thomsen

Vedr. arrangementer, tilmelding samt medlemsskab af Lystbækforeningen:

Tlf.: 6128 2136 & 2123 2984

Tilmeld nyhedsbrev